Sist publisert: 26/04 2015

Statsråd fastsatte 24. april at endringene i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven trer i kraft 1. juli i år.