Allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei fra 1. juli

Hensikten med allmenngjøring av tariffavtaler er å sikre utenlandske sjåfører lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med norske sjåfører, og å hindre konkurransevridning.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.