Allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei fra 1. juli - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 23/06 2015

Hensikten med allmenngjøring av tariffavtaler er å sikre utenlandske sjåfører lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med norske sjåfører, og å hindre konkurransevridning.