Endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Arbeids- og sosialdepartementet fastsatte 26. juni 2015 endringer i arbeidsmiljøforskriftene. Endringene gjelder arbeid i høyden og klassifisering og merking av kjemikalier.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.