Temadag om tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i petroleumsvirksomheten |

Sist publisert: 17/03 2016

Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet inviterer til temadag 1. juni 2016 om tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i petroleumsvirksomheten. Sett av datoen allerede nå!