Ny strategi forsterker Arbeidstilsynets innsats innen forebygging og mot arbeidslivskriminalitet - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 17/10 2016

I perioden 2017 til 2019 skal Arbeidstilsynet satse mer på veiledning i den seriøse delen av arbeidslivet og sørge for at virksomhetene fortsatt prioriterer HMS i et forebyggende perspektiv. I samme periode prioriterer også Arbeidstilsynet innsatsen mot arbeidslivskriminalitet.