Nye regler mot vold og trusler i arbeidslivet - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 17/11 2016

Arbeids- og sosialdepartementet har vedtatt nye regler om vold og trusler om vold i arbeidslivet.