HMS-seminar for godstransportvirksomheter

Lær om hvordan godt HMS-arbeid bidrar til å redusere risiko i din transportbedrift. Delta på seminar 28. september (Oslo) eller 26. oktober (Bergen).

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.