Prioriterte aktiviteter for 2018

Her kan du lese mer om de ulike næringsaktivitetene, begrunnelse for hvorfor vi har valgt ut næringene og hvilke temaer Arbeidstilsynet vil fokusere på i tilsyn og veiledning: 

Bekjempelse av arbeidslivskriminalitet

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at arbeidsmiljøloven blir overholdt, og skal jobbe for et seriøst, trygt og fleksibelt arbeidsliv. Vi formidler også kunnskap om arbeidsforhold, arbeidsmiljø, arbeidshelse og sikkerhet.

Arbeidslivskriminalitetskal avdekkes og bekjempes, og Arbeidstilsynets innsats har økt jevnlig i omfang de siste årene. I 2018 vil omfanget økes ytterligere, særlig i de næringene hvor Arbeidstilsynet har nasjonale satsinger. 

Det internasjonale samarbeidet med de landene som Norge har særskilte samarbeidsavtaler med skal styrkes. Det legges vekt på operativt samarbeid, både knyttet til utveksling av informasjon i tilsynssaker og deling av god praksis.

Les mer om Arbeidstilsynets innsats for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.