Årsrapporter fra de regionale verneombudene - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 25/03 2018

Regionale verneombud har som hovedoppgave å oppsøke virksomhetene i disse bransjene for å veilede og ivareta oppgavene som verneombud der hvor virksomheten ikke har valgt verneombud eller opprettet arbeidsmiljøutvalg (AMU) i samsvar med arbeidsmiljølovens regelverk.

Ordningen er opprettet av myndighetene i samarbeid med partene i arbeidslivet.

Høyt aktivitetsnivå

I 2017 har de regionale verneombudene i bygg og anlegg besøkt 7 674 arbeidsplasser. I sine rapporter melder de tilbake om høyt aktivitetsnivå i bransjene. De melder samtidig om mye innleie som fører til store utfordringer med å bygge en god verne- og sikkerhetskultur.

Les årsrapport for 2017: RVO – bygg og anlegg

De regionale verneombudene i hotell og restaurant har i tillegg til bedriftsbesøk gjennomført gruppeveiledninger, med mål om gi ledelse og ansatte god en god og forståelig oversikt over gjeldende lover og regler for bransjene.

Les årsrapport 2017: RVO – hotell, restaurant og renhold

I begge bransjene blir det meldt tilbake om en økning av utenlandske arbeidstakere. De arbeider derfor med å oversette informasjonsbrosjyrer til ulike språk for å nå ut til flest mulig av arbeidstakerne de møter på arbeidsplassbesøk.

Mange ønsker hjelp

Utviklingen det siste året viser at mange virksomheter tar kontakt med RVO-ene og ønsker hjelp og bistand til å få på plass en velfungerende verne­tjeneste og et systematisk HMS-arbeid.