Vi øker bruken av overtredelsesgebyr i overnattings- og serveringsbransjen - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 28/01 2019

– Vi vil gi gebyr når vi finner lovbrudd som utgjør en alvorlig risikofaktor eller utfordring i bransjen og som det er viktig å få gjort noe med. Målet med dette er å bedre arbeidsmiljøtilstanden i bransjen, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Flere typer brudd kan føre til overtredelsesgebyr

Arbeidstilsynet vil i første omgang gi overtredelsesgebyr ved følgende brudd på regelverket:

  • Manglende oversikt over de ansattes arbeidstid
  • Lange daglige og ukentlige vakter
  • Manglende utbetaling av allmengjort lønn
  • Manglende utbetaling av overtidstillegg

Virksomhetene kan risikere gebyrer fra 50 000 til godt over 100 000. Dette avhenger av hvor alvorlige bruddene er og virksomhetenes økonomi.

Bidra til bedre vilkår for de seriøse

Når vi avdekker lovbrudd på disse områdene gir vi alltid pålegg om å utbedre forholdene og vi vurderer alltid gebyr etter hvor alvorlige bruddene er.
– Vi ser at økt og målrettet bruk av overtredelsesgebyr har hatt en god effekt innen byggebransjen. Vi tror at økt bruk av gebyr også i denne bransjen vil gi god effekt og bedre forholdene for arbeidstakerne, sier Trude Vollheim.
Vi finner også mange flinke og seriøse arbeidsgivere i overnattings- og serveringsbransjen.
– Det er ikke disse vi ønsker å nå gjennom økt bruk av overtredelsesgebyr. Vi ønsker tvert imot å legge til rette for at de seriøse virksomhetene får bedre vilkår for å kunne drive seriøst i denne bransjen.

Mange unge og utenlandske arbeidstakere

Erfaringer fra våre tilsyn viser at vi finner mange brudd på arbeidstid og lønn i overnattings- og serveringsbransjen.
– Bruddene er alvorlige og vi ser at dette har vært vedvarende over mange år. Dette er en bransje som sysselsetter mange unge og utenlandske arbeidstakere som ofte har dette som sitt første møte med arbeidslivet. Det er derfor ekstra viktig i denne bransjen å ha kontroll på de grunnleggende forholdene som lønn og arbeidstid, sier Vollheim.

Mer informasjon:

Om overtredelsesgebyr og hvilke reaksjoner Arbeidstilsynet gir etter tilsyn.
Nyhetssak om resultater fra tilsyn i overnattings- og serveringsnæringen

Pressekontakt: 

Heidi I. Mehli

Pressekontakt

95907443