Europeisk a-krim-møte i Oslo |

Sist publisert: 25/03 2019

Onsdag går det formelle startskuddet for det internasjonale samarbeidet om felles tilsyn og utveksling av tilsynsinformasjon og erfaringer i kampen mot arbeidslivskriminalitet.

Tettere europeisk tilsynssamarbeid

– Kriminelle aktører i arbeidslivet bryr seg ikke om landegrenser. Gjennom internasjonale avtaler og samarbeid blir vi bedre i stand til å bekjempe arbeidslivskriminalitet, blant annet ved at vi kan utveksle opplysninger i konkrete tilsynssaker. Samtidig er det med på å sikre at utenlandske arbeidere i Norge har forsvarlige arbeidsforhold, sier Vollheim før møtet.

Allerede i 2016 inviterte Arbeidstilsynet – sammen med ministre i EU og EØS – myndighetene i flere sentraleuropeiske land til et tettere tilsynssamarbeid. Bakgrunnen var den felles utfordringen i å sikre trygge arbeidsforhold, bekjempe arbeidsmiljøkriminalitet og styrke den rettferdige konkurransen på det europeiske nærings- og arbeidsmarkedet. Initiativet har ført til forpliktende avtaler med myndighetene i Bulgaria, Polen, Romania, Estland, Latvia og Litauen.

I 2017 signerte direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet (t.h.) og Gregori Milchin, generalsekretær for det bulgarske arbeidstilsynet, en bilateral avtale som skal sikre bedre samarbeid og informasjonsutveksling mellom de to landene. Norge har tilsvarende avtaler med Estland, Latvia, Litauen, Polen og Romania. Foto: Arbeidstilsynet

Følger opp regjeringens strategi

Samarbeidet er ett av tiltakene i regjeringens strategi mot kriminalitet i arbeidslivet.

– EØS-samarbeidet gir Norge og norsk næringsliv tilgang til viktig og nyttig europeisk arbeidskraft. Samtidig blir mulighetene kynisk utnyttet av aktører som systematisk bryter arbeidsmiljøregelverket på jakt etter profitt, sier Vollheim. – Felles tilsyn vil være til nytte for arbeidstakere, for rettferdig konkurranse og for å opprettholde de nasjonale inntektene.

Den norske modellen

Temaet for møtet denne uken er den norske modellen. Den bygger på tett samarbeid mellom partene i arbeidslivet. Modellen har vist seg å være effektiv for å sikre arbeidstakere generelle rettigheter og tryggere arbeidsmiljø og for å unngå urettferdig konkurranse i næringslivet. Onsdag og torsdag møtes myndigheter og arbeidslivsorganisasjoner fra Litauen, Latvia, Estland, Bulgaria, Romania og de nordiske landene for å dele erfaringer og ta samarbeidssteget videre.

– Trepartssamarbeid bygger tillit. Vi opplever det som den beste løsningen for å ta opp vanskelige spørsmål og bli enige om rettferdige og gode kompromisser. Dette er erfaringer vi gjerne deler med samarbeidspartnerne våre i kampen mot arbeidslivskriminalitet, sier Vollheim.

Fakta

  • Arbeidstilsynet inviterer til internasjonalt seminar om «den norske modellen» og trepartssamarbeid i Oslo 27.­­–28. mars.
  • Seminaret er startskuddet for et tettere internasjonalt samarbeid mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.
  • Samtidig starter samarbeidet om målrettet informasjon om rettigheter og plikter til utenlandske arbeidstakere og arbeidsgivere.
  • På deltakerlista står representanter for partene og myndighetene i det norske arbeidslivet og representanter for partene og arbeidstilsynene i Estland, Latvia, Litauen, Bulgaria, Romania og de nordiske landene.
  • Møtet blir åpnet av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.
  • På talelista står også direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet, administrerende direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforbund (BNL) og nestleder Steinar Krogstad i Fellesforbundet.
  • Seminaret holdes i Christiania Qvartalet Møtesenter, Grev Wedels plass 7 i Oslo. Start onsdag kl. 10.00. 

Se program og talerliste: pdf

Tripartite seminar 27.-28. March 2019 – program og talere.pdf

Kontaktperson

Pål Lund
Arbeidstilsynets koordinator for internasjonalt samarbeid mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet
Tlf: 476 05 121
E-post: pal.lund@arbeidstilsynet.no