Endringer i råd angående ventilasjon i forbindelse med tilbakeføring til kontorarbeidsplasser - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 18/05 2020

Veilederen ble publiserte den 28. april, og inneholder ulike råd for virksomheter som skal planlegge tilbakeføringen til kontor, slik at det kan foregå på en gradvis og trygg måte etter nedstengning som følge av pandemien. Arbeidstilsynet har fått noen tilbakemeldinger på den opprinnelige veilederen, og har derfor allerede gjort noen presiseringer i teksten.

Covid-19 mindre sensitivt for luftfuktighet

Forskning basert på kunnskap om sesonginfluensa, viser at risikoen for virussmitte mellom mennesker kan være høyere der hvor luftfuktigheten er lav. Etter vår vurdering er den brede faglig prosessen som skal vurdere hva det betyr for ventilasjon i bygg, ikke fullført.
– Vi vet fortsatt mye mindre om covid-19, men foreløpig ser det ut til at koronaviruset som er årsaken til pandemien er mindre sensitiv for luftfuktighet, sier avdelingsdirektør for Avdeling for arbeidsmiljø og regelverk i Arbeidstilsynet, Monica Seem.

Hold ventilasjonsanlegget i gang i oppstarten

Det er sannsynlig at ventilasjonsanlegg i mange kontorbygg har vært slått av eller hatt svært redusert kapasitet mens arbeidstakere har vært på hjemmekontor.
– Derfor har vi valgt å anbefale at ventilasjonsanlegg holdes i gang største delen av døgnet, og alltid når det er medarbeidere i bygget, i denne oppstartsfasen, sier Seem. Målet er raskt å komme over i normal driftsfase, som skal sørge for at kontorer forsynes med frisk og ren luft.

Anbefalingene om ventilasjon i veilederen er fra 14. mai 2020:
For hvert kontorområde:

  • Vurder muligheten for å endre ventilasjonsraten og senke temperatur dersom relativ luftfuktighet ligger under 30 prosent i sommerhalvåret og 20 prosent vinterstid*.
  • Sørg for at området blir forsynt med frisk luft.

* Installering av befuktning i ventilasjonsanlegg eller innkjøp av luftfuktere anbefales ikke. Det kan føre til utilsiktet kondens og fuktskader.

Praktiske råd:

  • Ordinært vedlikehold av ventilasjonsanlegget gjennomføres som planlagt.
  • Be om at ventilasjonsanlegget holdes i gang største delen av døgnet (alltid på når det er medarbeidere i bygget) når dere skal tilbake til kontorene. Etter kort tid kan anlegget settes over på normal drift.

 

Veileder: Råd ved tilbakeføring til arbeid for kontorarbeidsplasser