Advarer mot svindlere som hevder å være fra Arbeidstilsynet - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 19/11 2020

– Arbeidstilsynet ber aldri om betalingsinformasjon over telefon. Dette er en utspekulert form for svindel som spiller på arbeidsgiveres frykt for å bryte lover og regler. Vi oppfordrer alle til å avslutte samtalen umiddelbart dersom de får en slik oppringing, sier avdelingsdirektør Arve Semb Christophersen i Arbeidstilsynet.  

Presset til å oppgi betalingsinformasjon

Arbeidstilsynet ble nylig kontaktet av en daglig leder som skal ha blitt presset til å oppgi kortnummer og kode til nettbank over telefon.

En person som påsto å være fra Arbeidstilsynet skal ha ringt opp vedkommende med en rekke spørsmål om rutiner for blant annet stillasbruk, bedriftshelsetjeneste og HMS-kort. Tonen skal ha vært truende, ifølge mottakeren av samtalen.

Svindleren påsto å ha avdekt en rekke rutinesvikt og lovbrudd hos virksomheten, og varslet derfor at daglig leder måtte betale overtredelsesgebyr. Vedkommende ble presentert en «betalingspakke» for å rette opp i bruddene, og ble bedt om å oppgi kredittkortnummer og innloggingsinformasjon til nettbanken for å betale med én gang.

– Vær varsom!

– Vi ser veldig alvorlig på denne formen for svindel. Dette er et forsøk på å misbruke den tilliten arbeidsgivere og andre har til Arbeidstilsynet som virksomhet, sier Arve Semb Christophersen i Arbeidstilsynet. 

– Svindlerne brukte ord og formuleringer som vitner om god kjennskap til hvordan Arbeidstilsynet er organisert og regelverket vi forvalter. Oppringingen kom dessuten fra et norsk telefonnummer. Dette er en avansert form for svindel som det nok er lett å bite på. Vi ber derfor alle om å være varsomme.

Råd ved svindelforsøk

Bes du om å oppgi betalingsinformasjon over telefon av noen som påstår de er fra Arbeidstilsynet? Legg på! Dersom skaden alt er skjedd, anbefaler vi deg å følge disse stegene:

  1. Ta kontakt med banken så snart som mulig for å få sperret kortet og få satt i gang eventuelle andre tiltak
  2. Anmeld forholdet til politiet
  3. Varsle Arbeidstilsynet på tips@arbeidstilsynet.no
  4. Samle all dokumentasjon i saken (bilde av samtalelogg, betalingslogg osv.)

Les mer om hva du kan gjøre ved svindelforsøk:  

Nettsvindel (politiet.no)

Telefonsvindel (nkom.no)

Det er straffbart å uriktig utgi seg for å være en offentlig tjenestemann eller en offentlig myndighet. Arbeidstilsynet vil anmelde svindelforsøket til politiet.

Jens Erik Romslo

Fung. seksjonsleder, Seksjon for arbeidslivskriminalitet Vest

986 76 648