Webinar om fremtidens arbeidsliv |

Sist publisert: 15/09 2021

Webinaret er åpent for alle med interesse for arbeidsmiljøfeltet. Temaer er blant annet ny forskning og hva som skal til for å sikre trygt og anstendig arbeid i fremtiden.

Koronapandemien har ført til flere endringer i arbeidslivet som kan ha innvirkning på helse og sikkerhet på arbeidsplassen, og arbeidstakernes rettigheter. Grensene mellom jobb og fritid har også blitt mer flytende.

Flere studier har forsøkt å forutse konsekvensene av pågående og fremtidige endringer i arbeidslivet, og identifisere tiltak som kan bidra til at endringene fører til positive forbedringer for arbeidstakerne.

I dette webinaret vil eksperter og beslutningstakere se nærmere på konklusjonene i den nordiske rapporten Arbeid i dag og i fremtiden: Perspektiver på arbeidsmiljøutfordringer og muligheter for de nordiske arbeidstilsynene.

Monica Seem, avdelingsdirektør for arbeidsmiljøfag og regelverk, er en av deltakerne som er invitert inn for å si noe om utfordringer i fremtidens arbeidsliv fra et nordisk perspektiv.

Åpent for alle

Webinaret arrangeres den 18. september kl. 09:00 – 10:30.

Det er åpent for alle med interesse for arbeidsmiljøfeltet.

Hvis du ønsker å delta på arrangementet må du registrere deg her.

Se program.

Om ILO
Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) er et FN-organisasjon for saker som gjelder anstendig arbeid for alle. ILO er et trepartssamarbeid med fagforeninger, arbeidsgiverorganisasjoner og medlemslandenes myndigheter. ILO omtaler seg som FNs «vaktbikkje» i arbeidslivet. Norge har deltatt i ILO siden organisasjonen ble grunnlagt i 1919.

Les mer om ILO og annet internasjonalt samarbeid her på intranettet
Fagstoff > Internasjonalt samarbeid