Nye krav til bruk av løsemiddel

Stoffet kan skade reproduksjonsevnen hos mennesker. Det kan også føre til  sterk øyeirritasjonI enkle vitenskapelige artikler er det rapportert om leverskader ved opptak av DMF. 

DMF blir brukt i produksjonen av blant annet gulvbelegg og epoxybelegg i f.eks. parkeringshus, garasjer og offentlige miljø. Produsenter av plastboller, plantevernmidler, lim, filmer og kunstfiber bruker DMF i framstillingen av produktene.  

Redusere helseskader

Den nye bestemmelsen er nå innført i Norge i REACH forskriften. Helt konkret blir det satt krav til eksponeringsverdier for både opptak gjennomhud og ved inhalering som produsenter, importører og brukerbedrifter skal forholde seg til ved bruk eller salg av DMF. Intensjonen er å gi økt beskyttelse av helse og miljø for arbeidstakere. Europa har de siste årene strammet inn på kjemikaliepolitikken.

 Målet er å redusere omfanget av skader knyttet til kjemikaliebruk i Europa, sier seksjonsleder Tore Jeppe Sørhaug i Arbeidstilsynet.

Les hele REACH-forskriften her

Må oppfylle EU-krav

De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller bruker kjemikalier i produksjonen opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i EU-regelverket.

 Det er viktig å sette seg inn i kravene som er vedtatt i EU. En risikovurdering ved bruk av DMF er også viktig og det kan være nødvendig med måling for å sikre overholdelse av eksponeringsverdier. Husk at sikkerhetsbladet for bruk av DMF kan gi god veiledning, forteller Sørhaug. 

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.