No er det enklare å søke om lov til å bruke nikotinfrie sigarettar på scenen

Tobakksskadelova stiller krav om eit røykfritt arbeidsmiljø, også for skodespelarar, scenearbeidarar og musikarar.

– Lova gir likevel moglegheit til å søke dispensasjon dersom behovet er ein viktig del av det kunstnariske uttrykket i ei film-, tv-, eller reklameinnspeling, sceneshow eller teateroppsetting, seier senioringeniør Conny Tove Bruun i Arbeidstilsynet.

Unntaket gjeld berre for urtesigarettar og e-sigarettar utan nikotin.

Enklare å søke riktig

No har Arbeidstilsynet gjort det enklare å søke riktig, ved å synleggjere krava som gjeld og kva søknaden må innehalde.

Det gjer søkeprosessen ryddigare og kan gi raskare saksbehandling.

Søk i tide!

– Det er likevel verdt å merke seg at vi vi ikkje gir dispensasjon bakover i tid (med tilbakeverkande kraft). Søkaren må derfor søke i god nok tid til å få svar før innspelinga eller oppsettinga startar. Saksbehandlinga til Arbeidstilsynet tar vanlegvis rundt tre veker, seier Bruun.

Slik søker de om dispensasjon

På arbeidstilsynet.no finn de informasjon om

  • krava for å få dispensasjon frå tobakksskadeloven
  • kva søknaden må innehalde
  • korleis de skal sende søknaden til Arbeidstilsynet

Sjå www.arbeidstilsynet.no/tema/royking-pa-arbeidsplassen/.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.