Tilsette må ikkje ende opp som syndebukk

Arbeidstilsynet har laga ein ny rettleiar som presiserer ansvaret til arbeidsgivaren.

Arbeidsgivar har ansvaret

– Målet er å motverke at arbeidsgivarane lèt arbeidstakarane sjølve gjere risikoanalysen gjennom sikker jobb-analyse (SJA). Bruk av SJA er særleg utbreidd innanfor bygg og anlegg i Noreg. Arbeidstilsynet ser at det regelmessig blir utført SJA utan at det blir presisert kven som skal leie arbeidet på vegner av arbeidsgivar. Når arbeidstakarane signerer SJA, og det skjer ei ulykke, blir dei tilsette ofte syndebukk, seier seksjonsleiar Tore Jeppe Sørhaug i Arbeidstilsynet.

Stillas, stigar og kantsikringsprodukt har krav om at dei skal ha eit sertifikat frå eit akkreditert sertifiseringsorgan. Utan dette er dei ikkje fullt forsvarlege å bruke. Det blir òg stilt krav til å følge monterings- og brukarrettleiinga. Dessutan skal alle som brukar slikt utstyr i arbeidet, ha fått nødvendig opplæring.

God planlegging førebygger ulykker

Det viktig at du som arbeidsgivar kartlegg farar og vurderer risikoen slik at arbeidet går føre seg på ein trygg måte. Den nye rettleiaren presiserer arbeidsgivars ansvar for planlegging, organisering, leiing og oppfølging. Arbeidsgivarar har også ansvar for å sikre at dei som skal gjere jobben, har papira i orden. Målet er å førebygge arbeidsulykker ved arbeid i høgda.

Ny rettleiar for arbeid i høgda

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.