Sist publisert: 18/01 2024

Trude Vollheim har i dag orientert Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) om at hun trekker seg fra sin stilling som direktør for Arbeidstilsynet.  

– Etter grundig og tung vurdering har jeg gitt AID beskjed om at jeg trekker meg fra min stilling med umiddelbar virkning, sier Trude Vollheim.

Avgjørelsen kommer etter at Arbeids- og inkluderingsdepartementet har fått et varsel om kritikkverdige forhold i Arbeidstilsynet.

– Selv om jeg i stort ikke kjenner meg igjen i beskrivelsene av Arbeidstilsynet som gis i varselet og media, så vil jeg av hensyn til alle ledere og ansatte nå fratre slik at etaten forhåpentligvis kan få ro til å konsentrere seg om det viktige samfunnsoppdraget som etaten har. Begrunnelsen for at jeg ikke kjenner meg igjen, har jeg gjort grundig rede for og dokumentert i redegjørelsen som er sendt til Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Dette er ikke en beslutning det var lett å ta, men gitt situasjonen den eneste riktige nå. Jeg vil takke alle de dyktige medarbeiderne og lederne i Arbeidstilsynet for samarbeidet gjennom sju år. Jeg er stolt over den innsatsen etaten gjør hver dag for det norske arbeidslivet, sier Vollheim.

Vollheim ønsker ikke å gi flere kommentarer til varselet eller medias omtale av saken nå.

– Dette er en krevende situasjon, og vi respekterer Trude Vollheim sin beslutning.  Hun har gjennom sine sju år som direktør gjort en betydelig innsats for etaten og for samfunnsoppdraget vi som Arbeidstilsyn forvalter.  Hun har ledet etaten gjennom flere krevende prosesser; gjennom omstilling, korona og i en tid der både etatens forebyggende arbeidsmiljøarbeid og arbeidet mot arbeidslivskriminalitet har blitt stadig viktigere, sier fungerende direktør i Arbeidstilsynet, Ronny Jørgenvåg.

– Det er viktig fremover at medarbeiderne i etaten blir godt ivaretatt, at vi ivaretar samfunnsoppdraget vårt og forvalter tilliten vi har i arbeidslivet på en god måte. 

– Når det gjelder varselet så har vi sendt vår redegjørelse til departementet. Vi tar varselet på alvor, og det er viktig for oss å bidra til å belyse saken så godt vi kan og bidra til en ryddig prosess videre. Frem til departementet har gitt sin tilbakemelding, kan vi ikke kommentere saken ytterligere, sier Jørgenvåg.