Verneombud og kursbevis - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Verneombudet har krav på tilstrekkelig opplæring for å kunne oppfylle sine plikter som verneombud. Det er arbeidsgiver som skal sørge for at slik opplæring blir gjennomført.

verneombud kursbevis hms

Et verneombudskurs på nett er often en god start. Etter at verneombudskurset er gjennomført og bestått utstedes et gyldig kursbevis.

Kursbeviset er godkjent og gyldig som dokumentasjon på gjennomført opplæring i helse, miljø og sikkerhet for verneombud.

Verneombudskurset på denne nettsiden gir et gyldig kursbevis.

Som verneombud skal du se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt.

Arbeidstilsynet.no